Axa är vatten djur, älskar simma och hoppa i vågor i havet