Från höger Axa 7år Elsa 9 månader Australian Shepherd Flisan 6 år.