Flisan har talang till alla grenar för att jobba i.
Här lär hon sig Nos Works.
Hon har i dag blivit uppflyttade ihögreklass.